Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om zo goed mogelijk voor jullie te zorgen. De kraamverzorgenden van kraamzorg professionals staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de kraamzorg, KCKZ. Mocht het toch gebeuren dat je niet tevreden bent over de door ons geleverde kraamzorg, dan kun je dit met ons bespreken. Meestal is zo’n gesprek voldoende om de klacht op te lossen. Voel jij je niet gehoord of ben je niet tevreden over de geboden oplossing, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de brancheorganisatie Bo geboortezorg.

Meer informatie over de klachtenfunctionaris en de procedure vind je op www.bogeboortezorg.nl